Best Ασφάλιση Κατοικίας

     Μια κατοικία δεν καταστρέφεται μόνο από φυσικά αίτια (όπως σεισμός, φωτιά, πλημμύρα) αλλά και ανθρώπινα χαρακτηριστικά (όπως άγνοια, αμέλεια και αδιαφορία). Η περιουσία της κατοικίας αποτελεί αγαθό υπέρτατης οικονομικής αυτοτέλειας αλλά και συναισθηματικής σπουδαιότητας, αφού, το πιθανότερο είναι ότι δεν μπορείτε να φανταστείτε τη ζωή σας χωρίς αυτήν.

     Στην Best Brokers βασική μας προτεραιότητα είναι να προστατέψετε ότι είναι κεκτημένο σας και στην περίπτωση της ασφάλισης κατοικίας να σημειώσετε ότι αν δεν είναι ασφαλισμένη, δεν αποτελεί κτήμα σας. Αυτό συμβαίνει διότι υπάρχουν πιθανοί κίνδυνοι που απειλούν αυτό το αγαθό με εξαφάνιση και με τραγικές συνέπειες εάν επέλθουν όπως ο σεισμός, η φωτιά και η πλημμύρα.

 

 

       Γιατί η ασφάλιση της κατοικίας θα πρέπει να αποτελέσει βασική προτεραιότητα ?

 

     H Ελλάδα είναι από τις χώρες που οι δείκτες σεισμικότητας είναι σε υψηλά επίπεδα και έχει μεγάλο αριθμό πυρκαγιών (& εμπρησμών), ειδικότερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

     Το κόστος ενός συμβολαίου ασφάλισης κατοικίας είναι χαμηλό αλλά το ποσοστό των ακινήτων που είναι ασφαλισμένα είναι μόλις 15%. Μάλιστα αυτό το ποσοστό αφορά κυρίως κατοικίες που έχουν αγοραστεί μέσω τραπεζικού δανεισμού.

      Προφανώς, υπάρχουν συμβόλαια με τις πιο συνηθισμένες ή άλλες σύνθετες καλύψεις. Βασική προτεραιότητα που πρέπει να υπάρχει στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατοικίας είναι να καλύπτει σεισμό & πυρκαγιά. Υπάρχει και μια πληθώρα από άλλα φυσικά φαινόμενα που απειλούν την κατοικία όπως κακόβουλες επιθέσεις-κλοπή, διάρρηξη, τρομοκρατικές επιθέσεις ή προσωπική αμέλεια από την οποία μπορεί να προκληθεί φωτιά ή διαρροή υδάτων που μπορούν να προστεθούν ως καλύψεις.

 

 

          Ασφάλιση Κατοικίας & Διαμόρφωση Κόστους

 

       Το τελικό κόστος της ασφάλισης εξαρτάται από βασικούς παράγοντες που συνυπολογίζονται από την ασφαλιστική η οποία θα εξετάσει τις πηγές πιθανών κινδύνων. Μερικοί από τους παράγοντες διαμόρφωσης κόστους είναι :

 • η παλαιότητα του κτιρίου,
 • το είδος της κατασκευής και της στέγης
 • αν το οίκημα είναι νόμιμο ή αυθαίρετο.
 • η τιμή της οικιστικής ζώνης, δηλαδή ποια είναι η τοποθεσία της κατοικίας
 • αν αποτελεί μόνιμη ή εξοχική κατοικία,
 • αν χρησιμοποιείται για ιδιοκατοίκηση ή αν το ακίνητο ενοικιάζεται
 • Ύπαρξη μέτρων προστασίας
 • Με ασφάλεια περιεχομένου ή όχι

     

     Για να εκτιμήσετε σωστά το ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης των περιεχομένων της κατοικίας σας θα πρέπει:

 • Να καταγράψετε τα αντικείμενά σας.
 • Να υπολογίσετε το ποσό που θα στοίχιζε σήμερα να τα ξαναγοράσετε καινούργια.

 

 

     Τι πρέπει να προσέξετε ?

 

 • Απαλλαγές & Εξαιρέσεις

      Οι περισσότερες καλύψεις που παρέχουν οι ασφαλιστικές εταιρείες πλην της βασικής (πυρκαγιά) έχουν απαλλαγές.

     Και οι εξαιρέσεις, όπως οι απαλλαγές, ορίζονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες και αναγράφονται στο έντυπο όρων που πρέπει να διαβάσεις, πριν κλείσεις συμβόλαιο.

 

 • Υπασφάλιση

      Υπασφάλιση είναι η ασφάλιση κτιρίου σε αξία χαμηλότερη από αυτή της κατασκευής του.

 

 

  

      Κατηγορίες στην Ασφάλιση Κατοικίας

 

 • Ενυπόθηκα

     Η ασφάλεια κατοικίας είναι υποχρεωτική, όταν υπάρχει στεγαστικό δάνειο. Αν έχετε ενυπόθηκη κατοικία καλό είναι να γνωρίζετε ότι πλέον ισχύουν τα παρακάτω

        Με βάση την Εγκύκλιο 462 της Τράπεζας της Ελλάδος, δεν είστε υποχρεωμένοι να ασφαλιστείτε μέσω της τράπεζας που σας χορηγήθηκε το δάνειο. Έχετε το δικαίωμα να επιλέξετε ελεύθερα ασφαλιστικό σύμβουλο,  αρκεί το ασφαλιστήριο να πληροί τις καλύψεις που αναφέρονται στη δανειακή σύμβαση. 

      Ειδικά, αν στο παρελθόν έχετε ασφαλίσει το ακίνητό μέσω της τράπεζας που σας χορήγησε το στεγαστικό δάνειο, έχετε το δικαίωμα στην ανανέωση του ασφαλιστικού συμβολαίου, να επιλέξετε οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρεία ακόμη και με φθηνότερο κόστος στην ασφάλεια σπιτιού αρκεί να καλύπτονται οι απαιτήσεις της δανειακής σύμβασης.

 

 

 • Ενοικιαστές

      Μπορεί να μην είστε ιδιοκτήτες ενός σπιτιού, αλλά η εν λόγω ασφάλιση έρχεται να καλύψει και άλλες ανάγκες. Για την ακρίβεια, τα προσωπικά αντικείμενα και τα οικιακά αγαθά είναι πιο ευάλωτα από ό,τι το ίδιο το κτίριο. Επίσης, σε περίπτωση φωτιάς θα υποχρεωθείτε να επισκευάσετε το δικό σας σπίτι και τις ζημιές των τρίτων που προξενήθηκαν από την φωτιά. Μέσω της ασφάλισης του περιεχομένου κατοικίας μπορείτε να αντιμετωπίσετε πιθανές μελλοντικές οικονομικές απώλειες από φθορές ή άλλες ζημιές στο περιεχόμενο του σπιτιού όπου διαμένετε.

 

 • Tailor Made Συμβόλαια ή Αλλιώς Συμβόλαια μόνο για τις ανάγκες σου.

     Τα tailor made συμβόλαια αφορούν την ασφάλιση που προκύπτει με βάση το profile του πελάτη και είναι απόλυτα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του. Έτσι, λοιπόν και με τα συμβόλαια ασφάλισης κατοικίας μπορούμε να προσαρμόσουμε το ασφαλιστήριο με βάση τις ανάγκες του πελάτη και τι επιθυμεί να «προστατεύσει».

 

      Η εταιρική φιλοσοφία της Best Brokers εδώ και χρόνια είναι ότι  δεν «έχουμε» άλλο ένα ασφαλιστικό προϊόν για εσάς, αλλά «φτιάχνουμε» ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά για εσάς.

 

 

                                                        

 

 

 

Πάρτε προσφορά (Κατοικία)