Νομική προστασία διαχειριστών πολυκατοικιών

Ασφαλιστική προστασία απολαμβάνει ο εκάστοτε διαχειριστής ή Εταιρία Διαχείρισης, της προσδιοριζόμενης με ταχυδρομική διεύθυνση στο ασφαλιστήριο οικοδομής, εφόσον ασκεί νομίμως τα καθήκοντά του.

Η ασφαλιστική προστασία παρέχεται

 

  • Για την διεκδίκηση της είσπραξης των νομίμως κατανεμημένων οφειλών, κοινοχρήστων δαπανών εκ μέρους των υπόχρεων. (π.χ. ένοικος αρνείται την καταβολή κοινοχρήστων και εγείρεται αγωγή εναντίον του, ή ένοικος αρνείται ή κωλυσιεργεί την καταβολή δαπάνης αντικατάστασης σωληνώσεων, βαφής του κτιρίου, μονώσεως της ταράτσας κλπ)
  • Για τη διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης, σύμφωνα με διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης σε περιπτώσεις ζημιάς κοινοχρήστων χώρων και κοινοχρήστων αγαθών. (π.χ. προκαλούνται ζημιές στους κοινόχρηστους χώρους από υπαιτιότητα τρίτου και εγείρεται αγωγή αποζημίωσης εναντίον του, ή παραδίδεται ελλιπές φορτίο πετρελαίου ή κακής ποιότητας και προκαλεί ζημιές στον λέβητα)
  • Για την ποινική υπεράσπιση του διαχειριστή όταν κατηγορείται για εξ αμελείας αδικήματα που έχουν σχέση με την δραστηριότητά του. (π.χ. ο διαχειριστής κατηγορείται για υγειονομικές παραβάσεις)
  • Σε περίπτωση διαφορών από ενοχικές συμβάσεις των κοινοχρήστων χώρων και αγαθών καθώς και συμβολαίων που καλύπτουν τον εκάστοτε διαχειριστή και τους κοινόχρηστους χώρους. (π.χ. προκύπτουν διαφορές ως προς την τιμή ή την ποιότητα της εργασίας ελαιοχρωματισμού κοινόχρηστων χώρων κλπ.)
  • Για την προσεπίκληση, της ασφαλίζουσας τον κίνδυνο αστικής ευθύνης ασφαλιστικής εταιρίας, του εκάστοτε νόμιμα εκλεγμένου διαχειριστή.

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ (ΕΚΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ή ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ): Καλύπτεται ο/οι εκάστοτε εκλεγμένος/οι διαχειριστής/ες ή εκπρόσωπος/οι της πολυκατοικίας επί της οδού ……….αριθμός ……….περιοχή ………….ΤΚ .

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ:

 

Η ασφαλιστική προστασία αφορά τον διαχειριστή αλλά και τους κοινόχρηστους χώρους και αγαθά και δεν αφορά τις διηρημένες ιδιοκτησίες των συνιδιοκτητών.

Η κάλυψη παρέχεται για ασφαλιστικές περιπτώσεις που θα γεννηθούν μετά την έναρξη της ασφάλισης και ισχύει στην Ελλάδα.

 

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 30.000 € ανά ασφαλιστική περίπτωση.

 

Για την έκδοση ασφαλιστηρίου συνυποβάλλεται κατάσταση κοινοχρήστων (χωρίς ονοματεπώνυμα)

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

 

Ευχαριστούμε πολύ, ένας συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο δυνατό για να σας ενημερώσει για την πιο οικονομική προσφορά για εσάς. Something went wrong, please try again later. Please enter a correct Captcha answer.