Νομική προστασία οχήματος και οδηγού

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

Η ασφαλιστική προστασία παρέχεται:

 

1) Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος εμπλακεί σ' ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα, που δεν ευθύνεται ή η υπαιτιότητα είναι αμφισβητούμενη: Η εταιρία αναλαμβάνει να διεκδικήσει για λογαριασμό του αποζημίωση ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, για:

 

 • τα έξοδα επισκευής του αυτοκινήτου του
 • την οικονομική ζημιά που υφίσταται από την απώλεια, στέρηση ή μη χρήση του ζημιωθέντος οχήματος
 • τα διαφυγόντα κέρδη (για επαγγελματικά οχήματα)
 • τη μείωση της εμπορικής αξίας του αυτοκινήτου
 • τα νοσοκομειακά και ιατρικά έξοδα
 • τη ψυχική οδύνη όταν υπάρχει τραυματισμός
 • τη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης
 • τα έξοδα μισθώσεως ταξί
 • το ποσό της ιδιοσυμμετοχής εφ' όσον το αυτοκίνητο καλύπτεται με μικτή ασφάλιση

 

Η διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης δεν αφορά μόνο σύγκρουση οχημάτων αλλά και διεκδικήσεις σύμφωνα με διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης (π.χ. ζημιές από πτώσεις αντικειμένων, ζημιές από λακκούβες και γενικότερα ζημιές με ευθύνη τρίτου).

 

2) Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος κατηγορείται για θάνατο ή τραυματισμό ή θανάτωση προσώπου εξ' αμελείας, η εταιρία αναλαμβάνει τα έξοδα της υπεράσπισής του σ' όλα τα ποινικά δικαστήρια μέχρι τον Άρειο Πάγο.

 

3) Σε περίπτωση διαφορών που απορρέουν από ασφαλιστήρια συμβόλαια οχήματος του ασφαλισμένου, αρμοδιότητας ελληνικών δικαστηρίων.

 

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΝΑΙ:

 

 • Ο ιδιοκτήτης του οχήματος - ασφαλισμένος μας - , οποιοσδήποτε άλλος οδηγεί με την άδειά του το όχημα καθώς και οι συνεπιβαίνοντες.
 • Επίσης ο ίδιος ο ασφαλισμένος σαν οδηγός ξένων οχημάτων (για ποινικά αδικήματα).

 

ΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ:

Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα και εφόσον συντρέχει αρμοδιότητα Ελληνικών δικαστηρίων και παρέχεται για ασφαλιστικές περιπτώσεις που γεννήθηκαν μετά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της ασφάλισης.

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ: 7.000€ ανά ασφαλιστική περίπτωση.

 

 Επικοινωνήστε μαζί μας

Ευχαριστούμε πολύ, ένας συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο δυνατό για να σας ενημερώσει για την πιο οικονομική προσφορά για εσάς. Something went wrong, please try again later. Please enter a correct Captcha answer.