Νομική προστασία λογιστών - φοροτεχνικών

Από αρχές του 2011 με την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2009/123 της Ε.Ε., όλοι οι λογιστές έχουν ποινικές και αστικές ευθύνες έναντι των πελατών τους, και θα είναι υπόλογοι απέναντι στο νόμο (Ν 3842/2010).

 

Από τη σχετική νομοθεσία προβλέπονται κυρώσεις:

• διοικητικές (υψηλά πρόστιμα από 3.000 Ευρώ – 30.000 Ευρώ),
• πειθαρχικές (αφαίρεση αδείας, κλείσιμο γραφείου),
• ποινικές (φυλάκιση από 1 έως 10 έτη).

 

 

Νομική Προστασία παρέχεται:

 

1) για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην εξ αμελείας παράβαση ποινικών διατάξεων αλλά και της σχετικής νομοθεσίας που αφορά την ασφαλισμένη δραστηριότητα

 

2) για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων στις διαφορές με τις διοικητικές αρχές που εποπτεύουν την ασφαλισμένη δραστηριότητα (διοικητικές και πειθαρχικές κυρώσεις)

 

3) για την προσεπίκληση της ασφαλίζουσας τον κίνδυνο αστικής ευθύνης, ασφαλιστικής εταιρίας

 

4) πέραν της προσεπίκλησης καλύπτεται και η απόκρουση αγωγής για πράξεις ή παραλείψεις, σε θέματα που αφορούν την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και αποτελούν εξ' αμελείας παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας

 

Η ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ θα πρέπει να συνδυάζεται με την ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, προκειμένου να υπάρχει πλήρης κάλυψη. Είναι σημαντική η νομική προστασία να παρέχεται από ανεξάρτητη και εξειδικευμένη εταιρία νομικής προστασίας, όπως η ARAG, για να αποφεύγεται η σύγκρουση συμφερόντων.

Έκταση ασφαλιστικής κάλυψης: Η κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα.

 

Ασφαλιστικό Ποσό: 30.000€ για κάθε μια ασφαλιστική περίπτωση.

 

 

 Επικοινωνήστε μαζί μας

Ευχαριστούμε πολύ, ένας συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο δυνατό για να σας ενημερώσει για την πιο οικονομική προσφορά για εσάς. Something went wrong, please try again later. Please enter a correct Captcha answer.