Ασφάλιση Drone

από 7,5 € / μήνα

 

   Πώς να ασφαλίσετε το drone σας

 

       Τα drones αποτελούν την νέα τεχνολογική μόδα. Τα μικρά αυτά ελικοπτεράκια κατακτούν καθημερινά όλο και περισσότερο κόσμο ξεφεύγοντας από τα στενά όρια των κινηματογραφιστών και εισβάλοντας σε ολοένα και περισσότερα σπίτια.

Η χρήση των drones, είτε αυτή είναι επαγγελματική είτε καθαρά ψυχαγωγική κρύβει κινδύνους τόσο για το –ακριβό- drone όσο και για περαστικούς ή άλλους που βρίσκονται κοντά στον χώρο της πτήσης. Κινδύνους που η Best Brokers σας καλύπτει με ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα, τα οποία κάνουν σιγά-σιγά την εμφάνιση τους και στην ελληνική αγορά.

 

      Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό τα ΣμηΕΑ  (drones) χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: 

 α) Ανοικτή κατηγορία ΣμηΕΑ (UAS Open Category).   Κατηγορία ΣμηΕΑ των οποίων η πτητική λειτουργία διεξάγεται με απευθείας οπτική επαφή του χειριστή μικρών μη επανδρωμένων αεροσκαφών με μέγιστη μάζα αεροσκάφους κατά την απογείωση κάτω των 25 κιλών εντός ασφαλούς απόστασης από πρόσωπα στο έδαφος.

      Ο  χειριστής έχει απευθείας οπτική επαφή με το ΣμηΕΑ  και η πτήση διεξάγεται σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων από τον χειριστή. Το μεγαλύτερο επιτρεπόμενο ύψος πτήσης είναι τα 400 πόδια και οι πτήσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας απαγορεύονται πάνω από συγκεντρώσεις προσώπων, εκτός αν διαθέτουν άδεια επαγγελματικής χρήσης και πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφαλείας. Η ανοικτή κατηγορία ΣμηΕα διακρίνεται σε τρεις υποκατηγορίες βάσει του ΦΕΚ με ειδικές προϋποθέσεις και όρους ανά υποκατηγορία ως εξής:

 • CAT AO (MTOM< 1KG
 • CAT A1 (MTOM =/>1 KG - </= 4KG
 • CAT A2 (MTOM =/> 4KG - </= 25KG

 β) Ειδική κατηγορία ΣμηΕΑ (UAS Specific Category).  Κατηγορία ΣμηΕΑ των οποίων η πτητική λειτουργία είναι πιθανόν να ενέχει σημαντικούς κινδύνους για τα πρόσωπα υπεράνω των οποίων εκτελείται.

Απαιτείται άδεια πτητικής λειτουργίας, η οποία χορηγείται εφόσον ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει σχέδιο αξιολόγησης κινδύνων ασφαλείας και εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας. Σε περίπτωση εμπορικής χρήσης απαιτείται και η εγγραφή του ΣμηΕΑ  σε ειδικό μητρώο και η εξασφάλιση ειδικής άδειας μέσω της πληρωμής παραβόλου. 

 γ) Πιστοποιημένη κατηγορία  ΣμηΕΑ (UAS Certified Category). Kατηγορία  ΣμηΕΑ των οποίων η πτητική λειτουργία διεξάγεται με απαιτήσεις ανάλογες εκείνων που ισχύουν  για τα επανδρωμένα αεροσκάφη, δηλαδή με προηγούμενη εξασφάλιση αδειών και πιστοποιητικών αξιοπλοΐας. 

Απαιτείται η νηολόγηση του ΣμηΕΑ  σε ειδικό μητρώο  της ΥΠΑ και η έκδοση πιστοποιητικού αξιοπλοΐας (πτητικής ικανότητας). Ο χειριστής αυτής της κατηγορίας πρέπει να διαθέτει ειδική εκπαίδευση, το περιεχόμενο και οι εξετάσεις της οποίας θα καθοριστούν με απόφαση του διοικητή της ΥΠΑ.

 

 

    Υποχρέωση Ασφάλισης έναντι τρίτων έχουν :

 

 1. Ο Εκμεταλλευόμενος /Ιδιοκτήτης/ Χειριστής ΣμηΕΑ της ανοικτής κατηγορίας, σε περίπτωση ιδιωτικής χρήσης του ΣμηΕΑ  εφόσον αυτό ανήκει στην υπό-κατηγορία  CAT Α2 των ΣμηΕΑ ανοικτής κατηγορίας δηλαδή έχει μέγιστη μάζα αεροσκάφους κατά την απογείωση (ΜΤΟΜ)  από 4 – 25 κιλά.
 2. Ο Εκμεταλλευόμενος /Ιδιοκτήτης/ Χειριστής ΣμηΕΑ   της ανοικτής κατηγορίας, σε περίπτωση επαγγελματικής χρήσης ανεξάρτητα σε ποια υποκατηγορία ανήκει το ΣμηΕΑ και ανεξάρτητα της μέγιστης μάζας αεροσκάφους κατά την απογείωση (ΜΤΟΜ)  του ΣμηΕΑ (drone).
 3. Ο Εκμεταλλευόμενος /Ιδιοκτήτης/ Χειριστής ΣμηΕΑ της ειδικής κατηγορίας  σε περίπτωση χρήσης του ΣμηΕΑ  είτε  ερασιτεχνική είτε  επαγγελματική.
 4. Ο Εκμεταλλευόμενος /Ιδιοκτήτης/ Χειριστής ΣμηΕΑ της πιστοποιημένης κατηγορίας  σε περίπτωση χρήσης του ΣμηΕΑ  είτε  ερασιτεχνική είτε  επαγγελματική.

 

 

    Καλύψεις προγράμματος Drone

 

Το πρόγραμμα καλύπτει την υποχρεωτική Αστική Ευθύνη, δηλαδή την υποχρέωση αποζημίωσης που έχει ο ιδιοκτήτης ή χειριστής ενός drone έναντι τρίτων προσώπων σε περίπτωση που κατά τη χρήση του drone, προκαλέσει τυχόν σωματικές βλάβες, απώλεια ζωής ή υλικές ζημίες. Καλύπτονται

 • Θανατηφόρος τραυματισμός τρίτων προσώπων
 • Τραυματισμός τρίτων προσώπων
 • Υλικές ζημίες σε αντικείμενα τρίτων
 • Κάλυψη Αστικής Ευθύνης με μεγάλο όριο αποζημίωσης
 • Κάλυψη Αστικής Ευθύνης πολλών Drones με το ίδιο ασφαλιστήριο
 • Γεωγραφική κάλυψη, όχι μόνο εντός της Ελληνικής Επικράτειας αλλά Παγκόσμια!
 • Γρήγορη και δίκαιη αποζημίωση χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες (υπάρχουν ήδη αρκετές περιπτώσεις που αποζημιώθηκαν άμεσα)
 • Ιδιαίτερα ανταγωνιστικά χαμηλά ασφάλιστρα (ενδεικτικά, τα ετήσια ασφάλιστρα είναι της τάξεως των 100 €)

 

 

          Επικοινωνήστε μαζί μας ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα λάβετε προσφορά με την καλύτερη δυνατή τιμή ανάμεσα σε διάφορες ασφαλιστικές εταιρίες για την κάλυψη των αναγκών σας.

 

Πάρτε προσφορά (Drone)

Στοιχεία ΣΜηΕΑ (DRONE)