Νομική προστασία οικογένειας

Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ:

 

α) Για την άσκηση αξιώσεων αποζημιώσεως βάσει διατάξεων νόμων περί αστικής ευθύνης δηλ. αν ο ασφαλισμένος υποστεί σωματικές βλάβες, υλικές ή περιουσιακές ζημιές που αφορούν την κύρια κατοικία ή την εξοχική εφόσον έχει δηλωθεί και θέλει να στραφεί για αποζημίωση εναντίον του υπαιτίου τρίτου.

.

β) Για την υπεράσπιση ενώπιον δικαστηρίων λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην παράβαση εξ αμελείας ποινικών διατάξεων.

 

γ) Στην επαγγελματική δραστηριότητα σαν εργαζόμενου με εξαρτημένη σχέση εργασίας (υπάλληλος, εργάτης), στις διαφορές του με τον εργοδότη του και στην παροχή υπηρεσιών με «μπλοκάκι» προς έναν εργοδότη.

 

δ) Στις διαφορές που προκύπτουν με τα ασφαλιστικά ταμεία.

 

ε) Στις διαφορές από ενοχικές συμβάσεις της καθημερινής ζωής. Η Νομική Προστασία ενοχικών συμβάσεων περιλαμβάνει τόσο την διεκδίκηση αξιώσεων αποζημιώσεως έναντι τρίτων όσο και την απόκρουση απαιτήσεων, εφόσον το αντικείμενο της διαφοράς υπερβαίνει το ετήσιο ασφάλιστρο που καταβάλει ο ασφαλισμένος.

 

στ) Στις διαφορές που προκύπτουν από την κύρια κατοικία του ασφαλισμένου, ή την εξοχική εφόσον έχει δηλωθεί. Κατοικίες, οι οποίες εκμισθώνονται πρέπει να ασφαλίζονται με το πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Εκμίσθωσης ακινήτων. Σε περίπτωση διαφορών από μισθωτικές συμβάσεις η κάλυψη ξεκινά μετά τριμήνου από την έναρξη της ασφάλισης.

 

ζ) Στις διαφορές με την ασφαλιστική του εταιρία από συμβόλαια ζωής, πυρός, κλοπής, σεισμού.

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ (αναλόγως το πρόγραμμα ασφάλισης):

Η κάλυψη ισχύει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης καθώς και σε αυτές που βρέχονται από την Μεσόγειο Θάλασσα.

 

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΝΑΙ:

Ο ασφαλισμένος, η σύζυγος και τα ανύπαντρα παιδιά μέχρι το 25ο έτος της ηλικίας τους, στην ιδιωτική ζωή και στην επαγγελματική τους δραστηριότητα.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ευχαριστούμε πολύ, ένας συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο δυνατό για να σας ενημερώσει για την πιο οικονομική προσφορά για εσάς. Something went wrong, please try again later. Please enter a correct Captcha answer.