Ασφάλεια Υγείας

Η καθημερινότητα του κάθε πολίτη σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις, τα προβλήματα και τους κινδύνους που κρύβει, έχουν καταστήσει αναγκαία την εξασφάλιση επαρκούς εισοδήματος για την ικανοποίηση των αναγκών τόσο των δικών μας όσο και των αγαπημένων μας προσώπων.

Αν σκεφτούμε για μία στιγμή τις συνέπειες ενός ατυχήματος ή ασθενείας, σε συνδυασμό με την αδυναμία των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης να καλύψουν το σύνολο των δαπανών νοσηλείας, τότε θα κατανοήσουμε πως η ασφάλεια ζωής αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις της ζωής μας.

Η εταιρεία BEST BROKERS pc. σε συνεργασία με τις πιο έμπειρες και αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρίες της αγοράς, μπορεί να δημιουργήσει αποκλειστικά για εσάς ένα πρόγραμμα ζωής με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε παρεχόμενες καλύψεις ενός προγράμματος ζωής:

  • Νοσοκομειακή περίθαλψη - Κάρτες Νοσηλείας
  • Επιδόματα Νοσηλείας σε Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα
  • Εξωνοσοκομειακή περίθαλψη (επισκέψεις ιατρών, φάρμακα, εργαστηριακές εξετάσεις κλπ.)
  • Επιδόματα Μητρότητας Προγράμματα οδοντιατρικής περίθαλψης

Πάρτε προσφορά (ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)