ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

 • Ανθρώπινες σχέσεις
 • Καθημερινή προσωπική επαφή
 • Συνεχής εκπαίδευση/ διαρκής ενημέρωση
 • Δυνατότητα ανάληψης οποιουδήποτε κινδύνου
 • Διαμόρφωση πλήρους ασφαλιστικής προστασίας με ανταγωνιστικό κόστος
 • Onlineπαρακολούθηση πελατολογίου με προσωπικό κωδικό πρόσβασης

Δίκαιη σύμβαση συνεργασίας προμήθειες και bonusπαραγωγής μέσω κανονισμού πωλήσεων με παροχές όπως :

 • Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης διαμεσολαβούντων
 • Κινητό τηλέφωνο
 • Εταιρικά ταξίδια
 • Extra ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
 • Αμοιβή σύστασης νέων συνεργατών
 • Εισπρακτικό τμήμα
 • Άμεση απόδοση προμηθειών Συνεργασία με το σύνολο των αξιόπιστων ασφαλιστικών εταιρειών
 • Άριστη μηχανογραφική και λογιστική υποστήριξη
 • Πολυετής εμπειρία
 • After sales service
 • Διαχείριση και παρακολούθηση ζημιών
 • Εξειδικευμένα – αποκλειστικά και καινοτόμα ασφαλιστικά προϊόντα