Νομική προστασία Ιατρών

Ασφαλιστικής προστασίας απολαμβάνει ο ασφαλισμένος, όπως προσδιορίζεται στο ασφαλιστήριο, για την επαγγελματική δραστηριότητα του ιατρού, που ασκείται στην διεύθυνση που αναφέρεται σ' αυτό και την οποία ασκεί νομίμως.

 

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

 

ΠΟΙΝΙΚΗ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ

Για την υπεράσπιση του ασφαλισμένου ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων και πειθαρχικών συμβουλίων για εξ αμελείας ποινικά αδικήματα που έχουν σχέση με την επαγγελματική του δραστηριότητα, όπως ενδεικτικά σε περίπτωση:

 

 • εσφαλμένης ή επικίνδυνης επέμβασης ή ζημιογόνου αναισθησίας,
 • εσφαλμένης ή επικίνδυνης θεραπείας,
 • επικίνδυνης φαρμακευτικής ή θεραπευτικής αγωγής στα πλαίσια κλινικών πρωτ/λων ή πρωτοποριακών τεχνικών,
 • αισθητικής παραμόρφωσης ή ατελούς αισθητικού αποτελέσματος,
 • ανθρωποκτονίας από αμέλεια,
 • κατηγορίας για ψευδείς πιστοποιήσεις,
 • επαγγελματικής εχεμύθειας ή παραβίασης του ιατρικού απορρήτου,
 • άρνησης εκτέλεσης εργασιών,
 • εσφαλμένης διάγνωσης με την ευρεία έννοια,
 • συμβάντων κατά την κύηση και τον τοκετό αφορώντα την μητέρα & το παιδί.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΗΣ στις περιπτώσεις:

 

 • Εξύβρισης
 • Χειροδικίας
 • Πρόκλησης σωματικών βλαβών
 • Δυσφήμισης

 

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Για την διεκδίκηση αποζημίωσης από τρίτους για ζημιές στα μηχανήματα και στον εξοπλισμό του ιατρείου του, καθώς και για την αγορά ελαττωματικών μηχανημάτων του ιατρείου του. Καλύπτονται επίσης αξιώσεις αποζημίωσης από αδικοπραξία ενώπιον πολιτικών δικαστηρίων καθώς και προσφυγές ενώπιον διοικητικών δικαστηρίων.

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Για τις διαφορές του ασφαλισμένου ιατρού ως εργοδότου με το υπαλληλικό προσωπικό που απασχολεί νομίμως, από υπερωρίες, απολύσεις, καθυστερήσεις προσέλευσης, άδειες, αποζημιώσεις κλπ.

 

ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Για τις διαφορές που μπορεί να ανακύψουν από την επαγγελματική στέγη με τον ιδιοκτήτη του ιατρείου, για αυθαίρετη ή υπερβολική αύξηση ενοικίου, έξωση, προκληθείσες ζημιές κ.λπ..

 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Για τις διαφορές του ασφαλισμένου με το ασφαλιστικό του ταμείο σύνταξης και περίθαλψης.

 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ

Για τις διαφορές του ασφαλισμένου με την ασφαλιστική του εταιρία από ασφαλιστήρια που αφορούν το ιατρείο του, όπως πυρός, κλοπής, προσωπικών ατυχημάτων. Η κάλυψη περιλαμβάνει και την προσεπίκληση της ασφαλίζουσας τον κίνδυνο της επαγγελματικής ευθύνης του ασφαλισμένου καθώς και την απόκρουση απαιτήσεων τρίτων εναντίον του.

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ: 30.000€ για κάθε ασφαλιστική περίπτωση

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ: Η κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

 

Ευχαριστούμε πολύ, ένας συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο δυνατό για να σας ενημερώσει για την πιο οικονομική προσφορά για εσάς. Something went wrong, please try again later. Please enter a correct Captcha answer.