Best Ασφάλιση Αυτοκινήτου & Μοτοσυκλέτας

 

          Στη Best Brokers αποστολή μας είναι να παρέχουμε στους πελάτες μας περισσότερη ασφάλεια προστατεύοντας την περιουσία και το εισόδημά τους. Διαρκώς προσπαθούμε το καλύτερο δυνατόν ώστε να ανταποκρινόμαστε στις αυξανόμενες ανάγκες των ασφαλισμένων για ολοκληρωμένη αλλά και προσιτή ασφάλιση, προσφέροντας πλήρη υποστήριξη με τις πλέον ανταγωνιστικές προσφορές για ασφάλιση οχημάτων και μοτοσυκλετών. Δημιουργούμε πάντοτε συνεργασίες μόνο με αξιόπιστες και φερέγγυες ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική αλλά και στη Διεθνή ασφαλιστική αγορά, δοκιμασμένες στο χώρο και στο χρόνο έτσι ώστε οι πελάτες μας να έχουν τη βεβαιότητα ότι θα έχουν την καλύτερη αντιμετώπιση και εξυπηρέτηση σε περίπτωση επέλευσης του καλυπτόμενου ασφαλιστικού κινδύνου.

    Τα προγράμματα μας περιέχουν μια σειρά από αναγκαίες και ουσιαστικές παροχές για την προστασία του οχήματος και του οδηγού, μαζί με καλύψεις προστιθέμενης αξίας. Τα ιδιαίτερα ανταγωνιστικά ασφάλιστρα δημιουργούν την καλύτερη δυνατή σχέση κόστους και αξίας της ασφάλισης προς όφελος των ασφαλισμένων.

Οι βασικές παράμετροι που λαμβάνουμε υπόψη στον υπολογισμό του κόστους ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου είναι οι ακόλουθες :

 • τα χαρακτηριστικά του οχήματος (κυβικά, ιπποδύναμη, έτος κατασκευής, αξία οχήματος)
 • η χρήση του οχήματος (ΕΙΧ, Μοτοσυκλέτα, Φορτηγό, λοιπά χερσαία οχήματα)
 • η ηλικία του οδηγού
 • η γεωγραφική περιφέρεια στην οποία το όχημα συνήθως κυκλοφορεί

         

              Η σωστή ασφάλιση των πελατών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που μας θέτει ο νόμος από την ιδιότητα μας ως Μεσίτες Ασφαλίσεων είναι η βασική μας φροντίδα. Η εταιρεία Best Brokers ως Μεσίτες Ασφαλίσεων (Insurance Brokers) διαθέτει οικονομική και νομική ανεξαρτησία έναντι των συνεργαζόμενων ασφαλιστικών εταιρειών, αποκτώντας τη δυνατότητα να θέτει σε πρωταρχικό επίπεδο την προάσπιση και εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πελατών της και ΜΟΝΟ, σε αντίθεση με όλα τα κανάλια διαμεσολάβησης που αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντα των εταιρειών (νόμος 4583/2018)

Με την υποχρεωτική ασφάλιση καλύπτεται η αστική ευθύνη από ατύχημα που μπορεί να προκαλέσει το όχημα μας κατά την κυκλοφορία του. Αστική ευθύνη είναι η υποχρέωση που έχουμε να αποκαταστήσουμε τη ζημιά που προκαλέσαμε σε τρίτους. Σύμφωνα με τον Ν. 4364/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ως σήμερα, τα ελάχιστα ποσά κάλυψης της αστικής ευθύνης είναι για σωματικές βλάβες 1.300.000 € ανά θύμα και για υλικές ζημιές 1.300.000 € ανά ατύχημα. Αστική Ευθύνη Πυρός, Αστική Ευθύνη Ανασφάλιστου & Αστική Ευθύνη σε Κλειστούς Χώρους ανέρχονται στα 10.000 €.

 

            Με τη δική μας σωστή καθοδήγηση, ο ασφαλιζόμενος μας μπορεί να επιλέξει μεταξύ ενός σημαντικού αριθμού προαιρετικών καλύψεων, ώστε η ασφάλιση που του προσφέρεται να είναι ολοκληρωμένη και σύμφωνη με τις δικές του ανάγκες. Με τις προαιρετικές καλύψεις συμπληρώνεται και επεκτείνεται η κάλυψη του ασφαλισμένου και του αυτοκινήτου του σε τομείς που δεν καλύπτονται από την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης. Χαρακτηριστικό της εταιρικής φιλοσοφίας της Best Brokers είναι ότι δεν «έχουμε» ένα προϊόν για εσάς, αλλά κάθε φορά κάνουμε έρευνα αγοράς σε ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε Ελλάδα και Εξωτερικό και «φτιάχνουμε» ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά για εσάς.

Ενδεικτικά, ιδιαίτερες σημαντικές για την πληρέστερη προστασία είναι οι εξής ασφαλιστικές καλύψεις.

 • Θραύση κρυστάλλων
 • Νομικής Προστασίας
 • Οδικής Βοήθειας
 • Μικτή ασφάλιση (ίδιες ζημιές)
 • Ασφάλιση πυρός (πυρκαγιά, κεραυνοί, εκρήξεις)
 • Ολική ή/και μερική κλοπή
 • Φυσικά φαινόμενα (χαλάζι, σεισμός, πλημμύρα κ.α)
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Κακόβουλες ενέργειες
 • Ενέργειες σε στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες και πολιτικές ταραχές
 • Εξόδων ενοικίασης αυτοκινήτου
 • Κάλυψη Αεροσάκων

          

           Η συνεχής παρακολούθηση των συμβολαίων στοχεύει στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα ξεπερνώντας τις προσδοκίες των πελατών μας. Η διαχείριση κάθε ασφαλιστηρίου συμβολαίου γίνεται με προσοχή, επαγγελματισμό και συνέπεια. Σε συνεργασία με τον ασφαλιζόμενο, ελέγχουμε και αναπροσαρμόζουμε την ασφαλιζόμενη αξία κάθε αυτοκινήτου ώστε να συμφωνεί με την τρέχουσα εμπορική αξία του αυτοκινήτου και να μην καταβάλει ο ασφαλιζόμενος ασφάλιστρα για αξίες που δεν αποζημιώνονται.

           Κατέχουμε τη δυναμικότητα λόγω της ιδιότητας μας ως Μεσίτες Ασφαλίσεων να μπορούμε να συμβάλουμε στη σωστή και γρήγορη διεκπεραίωση όλων των ζημιών και διαχειριζόμαστε ετησίως εξαιρετικά μεγάλο αριθμό υποθέσεων ζημιών αυτοκινήτων με σημαντικά ποσά ασφαλιστικών αποζημιώσεων. Αναλαμβάνουμε την εξυπηρέτηση των περιπτώσεων φιλικού διακανονισμού και μη σε περίπτωση υπαιτιότητας του άλλου οχήματος καθώς ο ασφαλιζόμενος μας μπορεί να επισκευάσει το όχημα του σε συνεργαζόμενα συνεργεία χωρίς να εκταμιεύσει χρήματα.

 

Ασφαλίσου Online Εύκολα και Αξιόπιστα πατώντας εδώ

 

 

 

 

Πάρτε προσφορά (Auto)

ΠΑΚΕΤΟ 1 : Βασικό πακέτο
ΠΑΚΕΤΟ 2 : Βασικό + Κρύσταλλα
ΠΑΚΕΤΟ 3 : Βασικό Κρύσταλλα Κλοπή Φυσικά φαιν. Οδική Βοήθεια

 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ                                       ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΑΠ                ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ