Παγίδες online ασφάλισης

Είναι εύκολο για κάποιον να πεί : "..εύκολη υπόθεση η ιδιωτική ασφάλιση μέσω της αγοράς ασφαλιστικών προγραμμάτων από το διαδίκτυο. Από την ευκολία του σπιτιού σας και με μόλις δύο, τρία κλικ μπορείτε να αποκτήσετε ένα καινούργιο ασφαλιστήριο αυτοκινήτου ή υγείας".

Είναι όμως έτσι ; ..τι κρύβεται πίσω από την ευκολία του "κλικ" στον υπολογιστή μας;

Στην ελληνική αγορά δραστηριοποιούνται τόσο επιχειρήσεις που προωθούν ασφαλιστικά προϊόντα και πωλούν αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, όσο και «παραδοσιακές» ασφαλιστικές εταιρείες που όμως διαθέτουν ηλεκτρονικές πλατφόρμες προώθησης πωλήσεων. 

Σε ότι αφορά τους τομείς ασφάλισης, κατά κανόνα μέσω διαδικτύου πωλούνται ασφάλειες οχημάτων, σπιτιού και υγείας και λόγος o είναι απλός: Τα συγκεκριμένα ασφαλιστικά προγράμματα λόγω της φύσης τους μπορούν πιο "εύκολα" να «τυποποιηθούν» και κατά συνέπεια να δημιουργηθούν αυτόματα τα κατάλληλα συμβόλαια. 

Μια έρευνα στο διαδίκτυο μπορεί να αναδείξει και άλλες ασφαλίσεις, όμως αυτές συνήθως αφορούν μόνο την εκδήλωση ενδιαφέροντος και η ασφάλιση ολοκληρώνεται μετά από επικοινωνία με κάποιο ασφαλιστικό σύμβουλο/πράκτορα. 

Εδώ είναι σημαντικό να αναφέρουμε τον όρο παραμετρικό συμβόλαιο: κάθε συμβόλαιο δεν είναι κουτί που είτε χωράς είτε όχι, θα μπείς μέσα! Ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο αποτελείται από "όρους παροχής" που είναι όχι μόνο η κατάληξη των καταγεγγραμμένων αναγκών απο τον ασφαλιστικό σύμβουλο μας, αλλά και όλες εκείνες οι πληροφορίες που αφορούν στον ακριβέστερο υπολογισμό των ασφαλίστρων. Όλα αυτά τα στοιχεία που βοηθούν στον υπολογισμό των ασφαλίστρων με βάση τις ανάγκες μας, οι ασφαλιστικέες εταιρείες τα ονόμασαν "παραμέτρους" και την αντίστοιχα τιμολόγια ονομάστηκαν "παραμετρικά τιμολόγια"

Πως λειτουργούν  

Η κάθε ηλεκτρονική πλατφόρμα έχει τη δική της λειτουργία αλλά η λογική παραμένει η ίδια. Ο χρήστης επιλέγει τον τύπο ασφάλισης που θέλει και αφού οδηγηθεί σε ειδική φόρμα εγγραφής συμπληρώνει τα στοιχεία που θα του ζητήσει το σύστημα (ονοματεπώνυμο, στοιχεία ταυτότητας, ΑΦΜ κλπ). Στη συνέχεια καλείται να επιλέξει το κατάλληλο πρόγραμμα ανάλογα με τις ανάγκες του και τις δυνατότητες του. 

Εδω υπάρχει μία μεγάλη παγίδα! Άλλο πράγμα είναι οι οικονομικές δυνατότητες του ασφαλιζόμενου και άλλο οι ανάγκες του. Πολλές πλατφόρμες είναι δομημένες έτσι ώστε να μην είναι εμφανής ο διαχωρισμός αυτός! Βέβαια σε αυτό το στάδιο μπορεί να ενημερωθεί για τα έντυπα του προγράμματος (προσυμβατική ενημέρωση, όροι κλπ) και να επιλέξει τρόπο πληρωμής. 

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο συνήθως παραδίδεται και υπογράφεται από εσάς στο χώρο που θα επιλέξετε. 

Μπορώ να εμπιστευτώ την online αγορά; 

Τελικά αξίζει;

Έχοντας ως δεδομένο τους έντονους ρυθμούς της σύγχρονης ζωής η online ασφάλιση προσφέρει ευκολία και ταχύτητα αλλά απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και επιδεξιότητα πέρα απο το "κλικ". 

Αυτή, όμως, η απουσία του ασφαλιστικού συμβούλου/πράκτορα είναι και το τεράστιο μειονέκτημα της online αγοράς ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Ένας σωστός επαγγελματίας ασφαλιστής αποδεικνύεται απο την καθημερινή πρακτική, σημαντικός σύμμαχος σας τόσο κατά την επιλογή του κατάλληλου ασφαλιστικού προγράμματος, όσο και στη περίπτωση της συνεννόησης με την ασφαλιστική όταν ενεργοποιηθεί κάποια από τις καλύψεις του συμβολαίου σας.

Τι να προσέξετε 

Αυτά είνει δουλειά του έμπειρου διαμεσολαβητή. Βρείτε κάποιον επαγγελματία ασφαλιστή που να σας εμπνέει και εμπιστευτείτε τον!

Όπως σε κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται 

  • στους όρους, 
  • στις καλύψεις, 
  • στις απαλλαγές και 
  • στις εξαιρέσεις. 

Επιπλέον, ελέγξτε καλά το συμβόλαιο που θα κληθείτε να υπογράψετε προκειμένου να εξακριβώσετε ότι είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό το οποίο είδατε στην ηλεκτρονική εφαρμογή.

Υπενθυμίζεται ότι σε κάθε περίπτωση έχετε τα δικαιώματα εναντίωσης και υπαναχώρησης. Δηλαδή:

Δικαίωμα εναντίωσης

Αν δεν συμφωνείτε με το περιεχόμενο του ασφαλιστηρίου το οποίο παρεκκλίνει από αυτά που ζητήσατε στην αίτηση ασφάλισης έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην ασφάλιση μέσα σε ένα μήνα από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου γραπτά στο έντυπο για την άσκηση του αντίστοιχου δικαιώματος, το οποίο θα πρέπει να σας παραδοθεί μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Μπορείτε να ακυρώσετε τη σύμβαση αν πάλι αλλάξετε γνώμη ασκώντας το δικαίωμα υπαναχώρησης χωρίς να επικαλεστείτε κάποιο ιδιαίτερο λόγο μέσα σε 14 ημέρες από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Αν η εταιρεία δεν σας έχει αποδεδειγμένα ενημερώσει για το δικαίωμα υπαναχώρησης τότε η προθεσμία επεκτείνεται σε διάστημα δύο μηνών από την καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου.