Το 2004

Το 2004 κατόπιν εξετάσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς απέκτησε την πιστοποίηση του Μεσίτη Ασφαλίσεων, ιδρύοντας την Ντακόλιας & Συνεργάτες Ε.Ε. σε ιδιόκτητο ακίνητο στην Ρήγα Φερραίου 37 στην Πάτρα. Από το 2006 μέχρι και το 2010 η παραγωγή της εταιρείας αυξήθηκε κατά 50% εδραιώνοντάς την σε μια από τις μεγαλύτερες Ασφαλιστικές Μεσιτικές Εταιρείες. Και έτσι αυξήθηκε και ο αριθμός των συνεργατών οι οποίοι εμπιστεύτηκαν την εμπειρία και το επαγγελματικό ήθος της.